Wikileaks fortsätter publicera.

Wikileaks redo för ny masspublicering av dokument.

@wikileaks WikiLeaks
Next release is 7x the size of the Iraq War Logs. intense pressure over it for months.

Samtidigt fortsätter turerna runt Julian Assange. Svea hovrätt begärde idag in mer underlag från åklagaren och sköt  därför på ett beslut när det gäller den anklagelse som riktats mot  Julian Assange vilket kan tolkas som att det finns svagheter i åklagarens argumentering.

Tidigare inlägg

Media: GP Exp HD VG Intressant

Andra bloggar om politik, samhälle, julian assange, wikileaks, intressant

  3 comments for “Wikileaks fortsätter publicera.

Comments are closed.