Drogliberaler på frammarsch?

Alkohol och tobak är farligare än cannabis är ett argument som framförs av de som vill legalisera cannabis.

Det är ett argument som de sombrukar  cannabis ofta anför  för att sanktionera sitt missbruk. Det är en lömsk och försåtlig argumentation.En drog är inte mer okej bara för att det finns de som anses skadligare. Alla droger är skadliga. Det är dessutom näst intill ogörligt att jämföra drogers skadlighet

Alla droger har sina speciella risker och skadorna på lång sikt ser olika ut för olika droger. Det går inte att t ex enbart utgå ifrån antalet som årligen dör av respektive drog och sedan dra slutsatsen att de droger som orsakar flest dödsfall (alkohol och tobak) är farligast.

För att kunna jämföra drogerna måste man veta hur många som använder respektive drog och helst skall användarna, för att kunna renodla effekten av en specifik drog, enbart använda den drogen. Ett annat problem när droger skall jämföras är att livssituationen för användarna kan skilja sig markant och att levnadsomständigheterna i sig kan bidra till ohälsa och skador. Det är svårt att renodla vad som är en effekt av drogen och vad som beror på livssituationen. Detta är exempel på faktorer som gör det svårt att göra jämförelser och utse den farligaste drogen.

Vad vi dock kan säga är att överdoseringsrisken är större för vissa droger än för andra. De kan leda till akuta dödsfall eller allvarliga medicinska komplikationer. Bland dessa droger kan främst nämnas heroin, alkohol och GHB. Andra drogers farlighet kan vara av mer långsiktig karaktär, däribland cannabis som efter ett långvarigt bruk kan orsaka permanenta skador på hjärnans kognitiva funktioner. En drogs farlighet ligger dock inte enbart i om den är dödlig eller leder till medicinska skador. Droger kan påverka och förändra en människas liv på många sätt. Exempelvis påverkar en alkoholmissbrukares sociala liv även de anhöriga. Dessutom kan andra komma till skada av alkoholens effekter genom t ex våld eller trafikbrott. Allt detta sammantaget gör det omöjligt att på ett övergripande sätt jämföra olika drogers farlighet.

Källa: Beroendemedicin av Johan Franck, Skador av hasch och marijuana,Statens folkhälsoinstitut

Cannabisförespråkare förminskar gärna de skador drogen  kan ge upphov till när de ex  jämför alkohol, tobak  och cannabis. De nöjer sig med att påpeka att cannabis leder till inåtvändhet och förslappar medan alkohol förknippas med våld. En grov underskattning av de skador cannabis kan ge upphov till.

Det är konstaterat att minne, koncentration, inlärningsförmåga och tankeförmåga försämras under cannabisruset. Efter ett enstaka rus finns en mätbar försämring kvar i upp till ett dygn. Hos personer som missbrukar cannabis så gott som varje dag hinner effekten aldrig släppa utan de intellektuella förmågorna är kontinuerligt försämrade. Det yttrar sig bl.a. genom sämre förmåga att hålla kvar uppmärksamheten på nå- got, försämrat korttidsminne, minskad tankemässig flexibilitet, svårigheter att bearbeta information, nedsatt verbal förmåga och sämre förmåga till långsiktig planering. Det finns studier som tyder på att några av de uppräknade skadeeffekterna kan hålla i sig flera år efter att personen slutat med cannabis. Det gäller främst minne och uppmärksamhet (6).

Detta – att man blir ”dummare” och får svårare att prestera och lära sig saker – kan förstås vara särskilt allvarligt för ungdomar deras studieresultat, dels hämmar deras personliga utveckling. Den psykiska mognaden till en vuxen, självständig person kan hämmas.   Experter på can nabismissbruk menar att drogen dels bromsar ungdomar intel- lektuellt och försärnans biologiska mognad pågår upp till 23–25-årsåldern, därför är unga människors hjärnor särskilt känsliga för den här typen av skadeeffekter. DN

Att påstå att det är bättre att unga människoranvänder cannabis än alkohol är vilseledande och farligt. Tonårshjärnan är extra sårbar.Tankeförmåga, koncentration, inlärning och omvärldsförståelse försämras. Det finns därutöver en rad andra allvarliga risker med upprepad användning av cannabis.

Drogliberaler finns på en skala från de som vill legalisera cannabis något som centerns ungdomsförbund gjort sig till tolk för  till de som vill avkriminalisera för eget bruk.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , & bilderblogg.se & jinge.se

Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Joanna
Joanna
10 years ago

Avkriminalisera för att ge fritt fram att tända på?

JohJoh
10 years ago
Reply to  annarkia

Svar på samma nivå:
De som är för förbud måste vara helt blinda för fakta och ha någon koppling till organiserad brottslighet som tjänar stora pengar på förbudet.

Vad jag inte förstår är varför dagens situation är så bra? Cannabis är lika farlig och har sina (miss)brukare oavsett om det är lagligt eller ej. Bättre att kontrollera försäljningen (som alkohol) för att låta pengarna gå till staten isf till de kriminella.

Edvard
Edvard
10 years ago
Reply to  annarkia

Portugal avkriminaliserade allt bruk av narkotika för ett par år sedan. Man skulle kunna tro att missbruket gick upp och att fler skulle dö, men resultatet blev tvärtom.

Sverige är ett av få länder i världen där det är olagligt att ha narkotika i blodet, allmänhetens syn på narkotika och dess brukare är att användarna står lägre än både tiggare och hemlösa, de har blivit untermenschen.

Missbruk är en sjukdom, inte uppkommen ur narkotikan utan oftast ur psykisk sjukdom och/eller sociala problem.
Vill vi komma åt missbruket ska vi minska det sociala utanförskapet och satsa på den psykiatriska sjukvården (istället för som idag; ideliga nerskärningar).

I Portugal satsar de på vård av missbrukare, där de kan komma och samtala om sitt missbruk, få det stöd och den hjälp de behöver för att få sitt liv tillbaka, utan pekpinnar och utan krav på att vara drogfria.

En aspekt av sjukdomen missbruk är nämligen att man använder droger (må det vara cannabis, alkohol, tobak etc.)

Missbruksvården i Sverige idag kräver dock att missbrukaren är drogfri för att få vård. Det känns absurdt att kräva att man inte har ett symptom på en sjukdom, för att få vård för sjukdomen.

Jag kan tänka mig att många missbrukare, som skulle vilja få hjälp att bli fria från sitt missbruk drar sig för att söka läkarvård, just eftersom det är olagligt att använda narkotika.
Dessutom så är det inte säkert att missbrukaren berättar det läkaren behöver veta för att ge korrekt behandling, då läkaren för anteckningar över missbruket i journalen.

Vad som skrivs i journalen kommer att finnas kvar länge och påverka vilken vård och vilken behandling patienten får i framtiden.
Preparat som skulle kunna lindra eventuella framtida sjukdomar utestängs som alternativ för patienten, p.g.a missbruket (även fastän patienten är frisk från sitt missbruk).

Att kriminalisera missbruket är att kriminalisera en sjukdom.
Om man tror att en kriminalisering kan bota en sjukdom, borde man då inte kriminalisera cancer, AIDS och influensor?

Cannabis är en drog, det finns önskade och oönskade verkningar med den, precis som alla andra droger.

Båda sidor av debatten lyfter självklart fram de sidor som stödjer deras argumentation, konstigt vore det annars.

Problemet är att den ensidiga informationen inte enbart finns i debatten.
Ofta demoniseras drogerna och teorier om t,ex, gatewaydroger återupprepas utan en tanke om varken källkritik eller logik.

Den ensidiga informationen om drogers inverkan på kroppen och psyket förs ut i samhället till bl.a. våra skolungdomar, men det är bara nackdelarna med droger som ungdomarna får ta del av i den svenska skolan.

När de sedan ser sig om i världen, må det vara via internet eller genom utlandsvistelser, så ser de att det inte stämmer. Det finns även positiva sidor av droger. Man blir inte beroende efter den första jointen, man kan vara vanerökare utan att sluta med en spruta i armen.

Vad kommer de då att tro om den information som pumpas ut från skolan, medierna och staten?

Informationen om droger som vi som samhälle förmedlar borde vara neutral. Vi borde informera om både postitiva som negativa aspekter kring ett bruk av droger innebär.

Systembolaget gör reklam om nackdelarna med alkohol samtidigt som de rekommenderar goda middagsviner i sina butiker, de informerar om hur ett hållbart bruk av alkohol kan se ut.

Maria Larsson påpekar ofta i debatter om avkriminalisering eller legalisering att det är viktigt vilka signaler vi sänder ut.
Hon verkar mena på att när vi avkriminaliserar eller legaliserar, så sänder det signaler om att det är fritt fram att droga, det är ofarligt att knarka.

Men stämmer verkligen det?
Det finns två stora droger som är lagliga och mer eller mindre allmänt accepterat att använda i Sverige idag, tobak och alkohol.
Fastän det är lagligt, är det väl ingen som menar att samhället då sänder signaler om att det är helt OK att dricka sig berusad varje dag, det är helt ofarligt att använda sig av tobaksvaror?

Vi hade för ett tag sen en svensk EU-parlamentariker som sålde en olaglig drog från sitt kontor i EU-parlamentet, samtidigt som andra svenska politiker jobbade för att avkriminalisera drogen i hela EU.
Parlamentarikern var moderaten Christofer Fjellner, drogen: det svenska snuset.

Enligt forskning är snuset förvisso beroendeframkallande och har andra oönskade biverkningar, men i Sverige ses det ändå som ett bättre alternativ till att röka cigaretter.
Det orsakar inte lungcancer eller förpestar luften för de som befinner sig i närheten av den som röker. I jämförelse med andra EU-länder dör inte svenskar i lika hög grad av tobak just för att en stor del av de svenska tobaksbrukarna stoppar tobaken under läppen istället för att inhalera tobaken i lungorna.

Att vetenskapen visar att snus är mindre skadligt (även om det fortfarande inte kan kallas för hälsosamt) än cigaretter är en av anledningarna till att det är lagligt att vara snusare i Sverige.

Vi behöver en narkotikapolitik som står på en vetenskaplig grund, som inte använder sjuka missbrukare som offerlam i en strävan efter det onåbara narkotikafria samhället där moral och tankar om vilka signaler vi sänder ut väger tyngre än mänskligt lidande.

Avkriminalisera bruk av droger, mångdubbla budgeten för vård av psykiskt sjuka och missbrukare, sträva efter att minimera riskerna och skadorna
Ge ut korrekt och balanserad information, utan pekpinnar och bannor. Visa på hur ett ansvarigt bruk kan se ut.

Visa på hur ett humant samhälle, där vi tar hand om varandra när vi mår dåligt, kan se ut.

ConnyT
ConnyT
10 years ago
Reply to  annarkia

Märkliga argument om ekonomisk vinning. Vem skulle ha stor ekonomisk vinning av en avkriminalisering, förutom staten?
Vilka som har en enorm ekonomisk vinning av dagens system är däremot solklart – de kriminella nätverken.

Självklart
Självklart
10 years ago

Det är väl självklart att Thomas Lundqvist måste uttrycka sig negativt mot de som vill avkriminalisera? Annars hade han väl inte haft kvar sin anställning?

Faktum är att de som vill få en vinst ekonomiskt – hellre håller cannabis olagligt då de slipper bli reglerade utav statliga instanser samt behöver de aldrig leverera en bra kvalité på sina varor när det är olagligt.

Nej, jag tycker att cannabis borde vara lagligt att odla hemma för eget bruk, och därmed låta privatpersoner odla sin egen förbrukning – detta skulle minska vinsterna hos kriminella nätverk nämnvärt – samtidigt som cannabis inte skulle bli någon vanlig produkt som du kan köpa i en butik.

trackback

[…] i Andra om: Anders Svensson, Bloggosfären, Zaramis, Svensson-Portalen, Politik, Knarkliberalism, CUF, MUF, Trotskism Annarkia […]

Anders Romelsjö
10 years ago

Forskning visar att cannabis ökar risken för flera sjukdomar. Det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga samt ökad risk för missbruk och kriminalitet samt ökad dödlighet enligt bland andra svenska studier, (där jag medverkat i ett par).
Den som vill skada ungdomen och öka samhällets vårdkostnader kan argumentera för att cannabis ska bli fritt.

Anders Romelsjö, pensionerad professor i alkohol- och drogforskning

Jinge
10 years ago

Anders: ”Det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga samt ökad risk för missbruk och kriminalitet..”

Jag skrev om bloggaren Anders Svenssons underliga bloggningar om just cannabis, http://bilderblogg.se/politik/anders-svensson%c2%b4s-underliga-laror.htm, men han hade även andra idéer som att Khat och Kokablad inte är farligare än the eller kaffe. Jag vet inte varifrån han har fått sådant, innan jag själv slutade arbeta med narkotikamissbrukare så hann jag faktiskt med ett par som använde Khat så jag har en annan bild..

Att cannabis är ett dj#*# gift är jag helt på det klara med. Jag har åtskilliga gamla klienter som gått under på de drogerna, och även självmord är ju att gå under..

Mia
Mia
10 years ago

Håller helt med dig i din argumentation, Anarkia. Att legalisera fler droger än de vi redan har skulle göra fler människor beroende, utan tvekan. Jag som arbetar inom psykiatrin har sett många s.k drogpsykoser och det är inga trevliga saker. Dock har jag aldrig träffat på någon person med psykos som utlösts av enbart tobak eller alkohol, hur jag än tänker efter. Skador som droger ger är inte enbart ett stort problem för den enskilde och deras anhöriga, utan är/blir ett samhällsproblem!

Edvard
Edvard
10 years ago
Reply to  Mia

Att alkohol inte kan ge psykoser stämmer inte, läs på om delirium tremens http://sv.wikipedia.org/wiki/Delirium_tremens.

Alla skador och sjukdomar som drabbar medborgare i ett land är ett samhällsproblem. Vi borde jobba för att minska dessa problem, satsa på adekvat behandling (även fastän symptomen på sjukdomen manifesteras under behandlingen).

När vi legaliserar fler droger än de som redan är lagliga så innebär inte det att vi får fler droger i samhället.
De flesta (om inte alla) droger som är olagliga finns redan i Sverige, det är bara det att de säljs av langare istället för på Systembolaget.
Langare som varken bryr sig om att kolla legitimation eller är särskilt noga med åldersgränser. Langare som har öppettider dygnet runt, som bara är ett SMS eller telefonsamtal bort.
Langare som inte enbart säljer cannabis utan erbjuder andra, starkare och mer skadliga droger.

Jag säger inte att vi ska öppna dammluckorna och släppa droger fritt, att vi alla ska knarka dagen lång.
Jag menar att vi behöver en debatt om hur vi vill ha samhället, vad vi sätter för människovärde på de som är sjuka och svaga, hur vi ska ge stöd åt de som har hamnat snett och hur vi ska få de på fötter igen, ge de livet tillbaka.

Det ÄR ett samhällsproblem och det är dags att vi tar tag i det.

Miko
Miko
9 years ago

Problemet i samhället är inte drogerna, utan det stora problemet är att hur hanterar vi människor som har problem med drogerna och hur motverkar vi att människor använder droger.
vi kan köra på ”den arga pappan stilen” att bestraffa människor och hoppas på att dom ska bli ”goda” människor igen och friska. Men sanningen är att vi har provat den metoden nu i några decennier och den har varit väldigt in-effektiv och haft en mer negativ effekt, då vi har bedrivit dessa människor närmare den kriminella cirkeln istället för ifrån den.

Jag personligen tror att människor är relativt smarta och jag ser inte ungdomar som något offer som behöver räddas utan dom behöver undervisas och ha tryggare miljö med korrekt fakta, inte någon skrämsel propaganda för den metoden kan vi lämna i det forna DDR. modern och neutral information om tobak och så har ju visat sig ha en positiv effekt. färre ungdomar röker nu jämfört med tidigare generation och det har vi gjort utan någon hetsjakt och bestraffning för dom ungdomar som använt tobak. ( hur tror ni det hade sätt ut om vi bestraffade unga människor som röker på samma sätt som en person som brukar narkotika?)

min ståndpunkt är att vi borde avkriminalisera eget bruk och behandla drog användarna som patienter istället för kriminella, tycker människor ska ha rätt att kunna få göra misstag i sitt liv och det ska man inte bestraffas för utan människor ska kunna känna sig trygga att få hjälp utav myndigheterna att kunna komma på fötter igen. men vår drogpolitik idag är livsfarlig för den sätter människor i utanförskap.

förlåt att jag var så sen med detta inlägget hoppas ni läser detta och förstår min synvinkel ur detta .. självklart är jag för ett narkotika fritt samhälle men jag är ännu mer för människors välmående och humanism.