Drogliberaler på frammarsch?

Alkohol och tobak är farligare än cannabis är ett argument som framförs av de som vill legalisera cannabis.

Det är ett argument som de sombrukar  cannabis ofta anför  för att sanktionera sitt missbruk. Det är en lömsk och försåtlig argumentation.En drog är inte mer okej bara för att det finns de som anses skadligare. Alla droger är skadliga. Det är dessutom näst intill ogörligt att jämföra drogers skadlighet

Alla droger har sina speciella risker och skadorna på lång sikt ser olika ut för olika droger. Det går inte att t ex enbart utgå ifrån antalet som årligen dör av respektive drog och sedan dra slutsatsen att de droger som orsakar flest dödsfall (alkohol och tobak) är farligast.

För att kunna jämföra drogerna måste man veta hur många som använder respektive drog och helst skall användarna, för att kunna renodla effekten av en specifik drog, enbart använda den drogen. Ett annat problem när droger skall jämföras är att livssituationen för användarna kan skilja sig markant och att levnadsomständigheterna i sig kan bidra till ohälsa och skador. Det är svårt att renodla vad som är en effekt av drogen och vad som beror på livssituationen. Detta är exempel på faktorer som gör det svårt att göra jämförelser och utse den farligaste drogen.

Vad vi dock kan säga är att överdoseringsrisken är större för vissa droger än för andra. De kan leda till akuta dödsfall eller allvarliga medicinska komplikationer. Bland dessa droger kan främst nämnas heroin, alkohol och GHB. Andra drogers farlighet kan vara av mer långsiktig karaktär, däribland cannabis som efter ett långvarigt bruk kan orsaka permanenta skador på hjärnans kognitiva funktioner. En drogs farlighet ligger dock inte enbart i om den är dödlig eller leder till medicinska skador. Droger kan påverka och förändra en människas liv på många sätt. Exempelvis påverkar en alkoholmissbrukares sociala liv även de anhöriga. Dessutom kan andra komma till skada av alkoholens effekter genom t ex våld eller trafikbrott. Allt detta sammantaget gör det omöjligt att på ett övergripande sätt jämföra olika drogers farlighet.

Källa: Beroendemedicin av Johan Franck, Skador av hasch och marijuana,Statens folkhälsoinstitut

Cannabisförespråkare förminskar gärna de skador drogen  kan ge upphov till när de ex  jämför alkohol, tobak  och cannabis. De nöjer sig med att påpeka att cannabis leder till inåtvändhet och förslappar medan alkohol förknippas med våld. En grov underskattning av de skador cannabis kan ge upphov till.

Det är konstaterat att minne, koncentration, inlärningsförmåga och tankeförmåga försämras under cannabisruset. Efter ett enstaka rus finns en mätbar försämring kvar i upp till ett dygn. Hos personer som missbrukar cannabis så gott som varje dag hinner effekten aldrig släppa utan de intellektuella förmågorna är kontinuerligt försämrade. Det yttrar sig bl.a. genom sämre förmåga att hålla kvar uppmärksamheten på nå- got, försämrat korttidsminne, minskad tankemässig flexibilitet, svårigheter att bearbeta information, nedsatt verbal förmåga och sämre förmåga till långsiktig planering. Det finns studier som tyder på att några av de uppräknade skadeeffekterna kan hålla i sig flera år efter att personen slutat med cannabis. Det gäller främst minne och uppmärksamhet (6).

Detta – att man blir ”dummare” och får svårare att prestera och lära sig saker – kan förstås vara särskilt allvarligt för ungdomar deras studieresultat, dels hämmar deras personliga utveckling. Den psykiska mognaden till en vuxen, självständig person kan hämmas.   Experter på can nabismissbruk menar att drogen dels bromsar ungdomar intel- lektuellt och försärnans biologiska mognad pågår upp till 23–25-årsåldern, därför är unga människors hjärnor särskilt känsliga för den här typen av skadeeffekter. DN

Att påstå att det är bättre att unga människoranvänder cannabis än alkohol är vilseledande och farligt. Tonårshjärnan är extra sårbar.Tankeförmåga, koncentration, inlärning och omvärldsförståelse försämras. Det finns därutöver en rad andra allvarliga risker med upprepad användning av cannabis.

Drogliberaler finns på en skala från de som vill legalisera cannabis något som centerns ungdomsförbund gjort sig till tolk för  till de som vill avkriminalisera för eget bruk.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , & bilderblogg.se & jinge.se

15 comments for “Drogliberaler på frammarsch?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.