Anders Breivik tillräknelig?

Kallblodigt mord på 77 personer varav de flesta barn och ungdomar, vad är det om inte galenskap?

Hur psykiatrikerna kan dra slutsatsen att Breiviks massmord på sprungna ur  en rasistisk människosyn  inte är tecken på en “försvagad förmåga till en realistisk värdering av sitt förhållande till omvärlden” är svårt att förstå.

I en andra sinnesundersökning av Anders Behring Breivik som offentliggjordes i dag konstateras att massmördaren är tillräknelig och därför kan dömas till fängelse

Det är psykiatrikerna Agnar Aspaas och hans kollega Terje Törrisen som på nytt sinnesundersökt Anders Behring Breivik och alltså kommit fram till att Breivik inte var psykotisk under terrorangreppen mot regeringskvarteret och Utöya den 22 juli i fjol eller vid tiden för undersökningen.

De båda anser att Breivik inte heller är allvarligt psykiskt sjuk med “försvagad förmåga till en realistisk värdering av sitt förhållande till omvärlden”. De drar också slutsatsen att det finns en “hög risk för upprepade våldshandlingar”. (SVT)

Dådet då 77 personer miste livet efter Breiviks beskjutning och bomb  var välplanerat och måste ha tagit lång tid att förbereda.  Det faktumet visar att han inte handlade under ett psykotiskt tillstånd. Han ansågs vara fullt medveten om vad han gjorde enligt psykitrikerna. Skrämmande och knappast friskt ur ett medicinskt perspektiv.

Rubriken “Breivik var inte psykiskt sjuk” är missvisande. Ej psykiskt sjuk ur ett juridiskt perspektiv utesluter inte att han var/är det ur ett medicinskt. När det gäller svensk lagstiftning om rättspsykiatrisk vård krävs att att en person som  begått ett brott   som bedöms lida av allvarlig psykisk störning under tiden brottet gjordes inte kan dömas till fängelse.

Allvarlig psykisk störning är  ett juridiskt begrepp och ingen medicinsk term. Med  allvarlig psykisk störning menas främst ett psykotiska tillstånd med hallucinationer eller vanföreställningar . Med andra ord en person som hör eller ser människor som uppmanar denne att begå ett brott.  Lagstiftningen  har skärpts och i praktiken innebär det att psykiskt sjuka kan dömas till fängelse såvida  de  inte anses vara” allvarligt psykiskt störda” ur ett juridiskt perspektiv.

I domslutet  mot utrikesminister Anna Linds mördare diskuteras  begreppet allvarlig psykisk störning ingående. Anna Linds mördare Mijailo Mijailovic   dömdes först av tingsrätten till fängelse, sedan av hovrätten till rättspsykiatrisk tvångsvård med hänvisning till en allvarlig personlighetsstörning med impulsgenombrott då han dödade Anna Lind. Domen överklagades till Högsta Domstolen som på nytt dömde till fängelse på livstid. Resonemanget bakom domslutet är intressant och går att läsa HÄR.

Media:  gp, ab123, dn123, svd1234, svt ,sr1
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Please follow and like us:

  12 comments for “Anders Breivik tillräknelig?

 1. Morgan
  10 april, 2012 at 18:40

  Visst var det ett vansinnesdåd, men risken är stor att man diagnostiserar bort hela de politiska/ ideologiska kontexterna kring massakrerna.
  Det skall bli intressant att lyssna till Jonas Gardells analys vid rättegången.

 2. Zac
  10 april, 2012 at 19:02

  Å andra sidan har vi Martin Flink som sades vara skyldig till sina handlingar då han själv anses druckit sig till en psykos. Inget lätt beslut, men även i det fallet så tycker jag det står klart att det handlar om en mycket sjuk människa som inte har någon som helst anknytning till verkligheten under utförandet av dåden. Jag är inte heller säker på att man varit stringent i domarna där människor dömts till vård efter denna heller.

 3. MN
  10 april, 2012 at 22:16

  Kan du reda ut skillnaden (och ev likheter) mellan:
  – den psykiatriska diagnosen “personlighetsstörning”
  och
  – den juridiska termen “allvarlig psykisk störning”?
  Tack,
  /MN

  • 10 april, 2012 at 23:05

   Med den juridiska termen ” allvarlig psykisk störning” menas främst psykotiska tillstånd med hallucinationer eller vanföreställningar. Även en person med personlighetsstörning kan drabbas av psykos och om det är fallet då brott begås kan påföljden bi rättspsykiatrisk vård enligt nuvarande lagstiftning. Personlighetsstörningar klassas annars inte ur ett juridiskt perspektiv som “allvarlig psykisk störning” och en person med en sådan störning kan därför dömas till fängelse. En person med borderlinestörning som begår brott kan med andra ord få fängelse som påföljd.

   Mijailo Mijailovic ansågs lida av en borderlinestörning men utan låg psykoströskel(så gott som ständigt balansera på gränsen till psykos) enligt HD och dömdes därför till fängelse. I målet mot MM belyses termen allvarlig psykisk störning noga. Se länken ovan.

   Ett förslag till ny lagstiftning har nyligen presenterats som går ut på att
   ”Förutom att ta bort rättspsykiatrisk vård som påföljd föreslås att psykiskt sjuka som döms ska få samma straff som andra brottslingar.

   Samtidigt ska vissa inte kunna dömas alls. En person som bedöms ha varit otillräknelig vid gärningen ska inte kunna dömas för brott men däremot ev tas in för psykiatrisk tvångsvård. ” ( http://www.dn.se/nyheter/sverige/otillrakneliga-ska-inte-domas )

   • MN
    11 april, 2012 at 06:53

    Tack så mycket för ditt klargörande.

    I samma veva så kanske du kan du reda ut skillnaderna mellan:
    – “rättspsykiatrisk vård”, som skall tas bort
    (i “Förutom att ta bort rättspsykiatrisk vård som påföljd föreslås att psykiskt sjuka som döms ska få samma straff som andra brottslingar.”)
    och
    – “psykiatrisk tvångsvård”, som man skall kunna dömas till
    (i “Samtidigt ska vissa inte kunna dömas alls. En person som bedöms ha varit otillräknelig vid gärningen ska inte kunna dömas för brott men däremot ev tas in för psykiatrisk tvångsvård.”)
    Tack på förhand,
    /MN

    • 11 april, 2012 at 12:22

     Psykiatrisk tvångsvård är omgärdad av en rad olika regler :
     http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19911128.htm
     Kort: Det krävs läkarintyg och personen ska lida av en allvarlig psykisk störning som utgör fara för andra eller individen ifråga. Personen ska ha avvisat öppen psykiatrisk vård.
     Rättspsykiatrisk vård (sluten eller öppen) är en påföljd som domstolsväsendet förfogar över. Här krävs också utredning av läkare, psykolog mfl men rätten har det avgörande beslutet. Rättspsykiatrisk vård är en påföljd som ges med eller utan beslut om särskild utskrivningsprövning och omges av ett regelverk som finns här:
     http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911129.htm

     I dagsläget har alla samma ansvar för sina handlingar. Den nya lagen vill se till att allvarligt sjuka personer som begår brott inte ska dömas för detsamma utan tas om hand av sjukvården för vård. Om jag nu har fattat det rätt.

     • MN
      11 april, 2012 at 22:08

      Tack för klargörandet.
      En sista fråga:

      Som jag förstår så är “psykiatrisk tvångsvård” inte ngt man idag kan _dömas_ till utan det avgörs av läkare om man skall ha det.
      “Rättspsykiatrisk vård” föreslås tagas bort. Istället skall i framtiden kunna dömas till “psykiatrisk tvångsvård”.

      Fråga: Blir det ngn reell skillnad för de dömda om de får “psykiatrisk tvångsvård” istf. “rättspsykiatriska vård”?

      • 11 april, 2012 at 23:17

       Har inte studerat lagförslaget i detalj men om man avskaffar psykiatrisk tvångsvård dvs rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd behövs ju inte två lagar. Ser inte att det förändrar något.

       Så här säger dock Marianne Kristiansson som varit med om att ta fram förslaget till en ny psykiatrilag.

       “– Som det ser ut i Sverige i dag har alla samma ansvar för sina handlingar – även de som är svårt psykiskt sjuka. Men en grupp individer är så sjuka att det inte kan ta ansvar för sina handlingar och de ska inte dömas alls, säger hon till DN.se.

       Den nya lagen kommer inte innebära att psykstörda våldsbrottslingar får fortsätta att springa omkring på gatorna. De kan fortfarande få psykiatrisk tvångsvård, men inte som “straff” för ett brott.

       – Det har visat sig att många som dömts till rättspsykiatrisk vård fått sitta väldigt länge, även de som begått mindre allvarliga brott, säger Marianne Kristiansson.”

       Länk till förslaget om ny psykiatrilag:
       http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/96/60/ac956507.pdf
       Riksförbundet för social och mental hälsa är kritiska och menar bl a att förslaget innebär ökad rättsosäkerhet:
       http://rsmhbloggen.se/2012/04/03/psykiatrilagutredningen-annu-ett-misslyckande/

      • 12 april, 2012 at 13:40

       Varför inte låta försäkringskassans läkare bedöma friskheten?

       • 12 april, 2012 at 16:37

        Friskförklara på distans som de har för vana att göra menar Du?

        • 16 april, 2012 at 15:54

         Yes, och absolut inte bli förklarad sjuk och otillräknelig, för att sedan få frigång redan efter ett par år.

 4. David Hertl
  11 april, 2012 at 03:43

  Varför nämner man inte i svensk media att Breivik inte bara har blivit tillräknerlig utan dessutom fått nya diagnoser – patologisk narcissism och antisocial personlighetsstörning. Det är tur man kan googla in de norska tabloiderna så att man får reda på fakta om Breivikfallet.

Comments are closed.