LOV banar väg för vinst i välfärden

Ännu en undersökning som visar att en klar majoritet är emot vinst i välfärden.

Trots detta är vinst i välfärden en tvistefråga inom socialdemokratin. Den fackliga tankesmedjan Katalys menar att kamp mot vinster i välfärden är en valvinnare och hänvisar till den underökning de låtit Novus göra. 8% vill tillåta fritt vinstuttag, 90% vill förbjuda, begränsa eller återinvestera vinsterna i verksamheten.

I Göteborg går de borgerliga partierna på tvärs  med opinionen och föreslår att LOV, lagen om valfrihet i vården ska införas   i Göteborg. Röstar Miljöpartiet för det förslaget får göteborgarna leva med en valfrihet som är en schimär. Säger MP ja till LOV lär en och annan vända ryggen till det partiet.

Vänsterpartiet har tydligt sagt nej till förslaget och driver en kampanj mot förslaget fram till omröstningen i mars.

Vänsterpartiet är en tydlig motståndare till LOV då vi bland annat ser en risk att skattepengar omvandlas till vinst i privata företag. Erfarenhet från andra kommuner som infört LOV visar att företagens vinstuttag från verksamheten sker på bekostnad av personalens arbetsmiljö och kommuninvånarnas rätt till en högkvalitativ kommunal välfärd. Exempel från kommuner som Stockholm visar också att de kommunala verksamheterna som är till för alla kommuninvånare trängs undan till förmån för privata företag som vänder sig till grupper som kan ha större köpkraft. LOV har därmed en starkt segregerande effekt.(V i Göteborg)

 Lästips: Den olönsamme patienten (Maciej Zaremba, DN)

Mer i media:AB123, DN, SR123, SvD1, Ex1 &A Romelsjö,Jinges Bilderblogg,Nemokrati, Skvitts

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,