Vill Israel ha fred?

Israel är ett land som lever i ett psykosliknande tillstånd och som uppvisar en total arrogans både mot de som uppfattas som fiender och de som är Israels vänner. Tillkännagivandet av byggplaner omfattande 1600 nya bostäder och därmed fortsatt etnisk rensning i Jerusalem mitt under den amerikanske vicepresidentens besök är ett exempel.

Ungdomar som arbetar för fred kvarhålls och förhörs i 8 timmar för att sedan avvisas .  Tre svenska ungdomar med palestinsk bakgrund vägrades inresa medan den fjärde en grabb med judisk bakgrund släpptes in med ”bakbundna” händer. En mycket märklig incident kan tyckas men en i raden. De flesta liknande händelser når  inte ut i media. Det räcker med ett palestinskt efternamn för att bli kvarhållen och förhörd i timmar för att sedan   avvisas utan orsak.

Under påskhelgens inledning bombade Israel vad de påstår är vapengömmor i Gaza. Ett litet nyuppfört gjuteri trasades sönder  av bomberna och barn skadades. Så snart palestinier börjar bygga upp som i det här fallet en liten fabrik  smulas allt sönder igen. Infrastrukturen totalförstördes av israeliska bomber under förra julen. Blockaden är näst intill total och dödsjuka barn får inte ens komma igenom porten för att få den vård som kan rädda liv.  Ett lass skor och kläder har släppts igenom.

Kollektiva bestraffningar hör inte hemma i en rättsstat!

Hur länge ska detta få fortgå? När ska omvärlden sätta ned foten på allvar?

Anna Wester, Låt oss inte tala om fred och ”Tre svenska deltagare i fredsprojekt utvisade från Israel”.

Läs även andra bloggares åsikter om ,,, , ,

  7 comments for “Vill Israel ha fred?

Comments are closed.