Ockupation på obestämd tid??

Landkonfibosättningarskationer och  våld mot palestinier från bosättare och den israeliska armén är legio runt Jenin, Ramallah  och andra palestinska byar på Västbanken.

Nya bosättningar växer upp som svampar ur jorden  och tränger bort palestinier från egna odlingar och inringar deras byar. Det är vardagsmat och har pågått ända sedan staten Israel bildades.

Ett stort antal araber (FN:s flyktingorganisation UNRWA uppger siffran 726 000, Morris uppger 700 000) flydde eller fördrevs från sina hem av de judiska miliserna i den del av Palestina som Israel intog. Hundratals arabiska byar avfolkades till följd av detta.[12] Judar boende i gamla och Östra Jerusalem, Västbanken och Gaza fördrevs helt och hållet(Wikipedia)

Bosättningarna strider mot folkrätten och är ett brott mot mot 1949 års Genèvekonvention som förbjuder en ockuperande makt att föra över sin egen befolkning till det ockuperade området.  Ändå har detta fortgått år ut och år in. Förtryck. trakasserier och våld  möter palestinierna  dagligdags. 2012 fick över 6000 nya bosättningar grönt ljus.

israelNär bosättarpolitiken   kritiseras av FN:s människorättsråd håller Israel för öronen och kallar rapporten partisk. Som vanligt. Gud nåde den som dristar sig till att kritisera staten Israels agerande. Men världen vet, vi vet  vad som försiggår. Det är inget annat än etnisk rensning och en långsam och infernalisk utnötningspolitik gentemot den palestinska befolkningen.

 En oberoende kommission som gjort den första omfattande utredningen om Israels bosättarpolitik för FN:s människorättsråd pekar på att bosättningspolitiken är ”en krypande annektering av västbanken”

Bosättarpolitiken är en kränkning av palestiniernas mänskliga rättigheter, hindrar upprättandet av en palestinsk stat och underminerar det palestinska folkets rätt till självbestämmande, enligt rapporten. Palestiniernas rätt till rörelsefrihet, rättsprocesser, yttrandefrihet, utbildning och tillgång till naturresurser, bostäder, vatten och lämplig levnadsstandard kränks varje dag, heter det vidare. Allt detta strider mot fjärde Genèvekonventionen, och kan även innebära krigsbrott.(SvD)

Israel slår dövörat till och tillbakavisar rapporten som partisk.

Israels arrogans är gränslös . rådet ansökte om tillträde till västbanken stoppades de och när rapporten kommer viftas den bort med en handviftning. Samtidigt fortsätter ockupationen  på obestämd tid och tar samtidigt död på en tvåstatslösning.

Foto: Annarkia

Illustration: Latuff

Mer i media: SvD12, AB1234,Skånskan, DN12 , & Jinge Röda Malmö,  Anders Romelsjö

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  2 comments for “Ockupation på obestämd tid??

Comments are closed.