Etikett: Vrångstad

Fornhistorisk mark i Vrångstad, del 2

Gravar som synliga spår från människor som levde under järnåldern. Nedre gravfältet i Vrångstad består av 25 gravhögar , 2 stensättningar och 2 resta stenar från äldre järnåldern ca 500fKr-1050 eKr. Längs stigen genom skogen upp till den övre delen…

Fornhistorisk mark i Vrångstad

Idag har vi vandrat på fornhistorisk mark. Mark som en gång i tiden var en havsvik runt  vilken de som bodde här livnärde sig  på jakt och fiske och så småningom odlad mark och boskapsskötsel är idag en för Bohuslän…