Tag Archive for Vrångstad

Fornhistorisk mark i Vrångstad, del 2

Gravar som synliga spår från människor som levde under järnåldern. Nedre gravfältet i Vrångstad består av 25 gravhögar , 2 stensättningar och 2 resta stenar från äldre järnåldern ca 500fKr-1050 eKr. Längs stigen genom skogen upp till den övre delen ligger flera små högar. Där uppe är det oerhört vackert med utsikt långt över .…

Fornhistorisk mark i Vrångstad

Idag har vi vandrat på fornhistorisk mark. Mark som en gång i tiden var en havsvik runt  vilken de som bodde här livnärde sig  på jakt och fiske och så småningom odlad mark och boskapsskötsel är idag en för Bohuslän typisk sprickdal. Här finns fornlämningar från både sten- och järnåldern bevarade. Gravfälten med ett femtiotal…