Tag Archive for varghatare

Tam varg ingen lekkamrat.

Den  djurskötare, en 30-årig  kvinna som dödades på Kolmården är den första människa som dödats av vargar i Sverige sen Gysingevargen gick lös. Då liksom nu var det en tama djur som attackerade. För den kvinna som miste livet, hennes anhöriga, vänner och arbetskamrater är det som hände på Kolmården idag en tragedi.Vargarna var uppfödda på…

Det handlar om mångfald och attityder.

Hur många vargar vi accepterar handlar om våra attityder och viljan att värna mångfalden. Jämför vi Sverige med andra länder har vi betydligt färre vargar i naturen än andra länder. Vi bor i ett av Europas till ytan största länder och är ett av Europas mest glesbefolkade land.  Det finns dessutom  god tillgång på föda…