Tag Archive for sjukförsäkringen

Arbetslinjen rakt upp och ned.

Arbetslinjen in absurdum.Så här kan det inte få lov att fortsätta. När oppositionen har majoritet för små förändringar som skulle radera bort några av de värsta skavankerna i sjukförsäkringen förhalar alliansminoriteten frågan . Prestigen går före sjuka det är uppenbart.Vad de glömmer är att ett samhälle till syvende och sist värderas efter hur de svaga…

Lögn och förbannad dikt.

Har det alltid varit så? Eller har vi blivit allt mer kritiskt granskande och medvetna om vad som sker och synes ske? Reinfeldt gör det och   Borg gör det? De ljuger för att försköna den verklighet som är. Reinfeldt krånglar till det.  I  riksdagens  finansdebatt  den 3 februari  sa Anders Borg helt frankt att…

Mytbildning som murbräcka.

Fredrik Reinfeldts tunna skramlade tomt i Almedalen. Tom på idéer och utan politiska initiativ försökte Reinfeldt skruva om historien och spä på  myten om den demografiska chocken. Fredrik Reinfeldts moderater har satt i system att skapa myter för att manipulera och genomföra sin agenda. Fusket med sjukbidrag visade sig inte ens vara en smula och…