Etikett: SAAB

Har Saab någon framtid?

Turerna runt SAAB  blir allt mer invecklade. Det är många intressenter som ska säga sitt. Den svenska regeringen, Riksgälden,  EIB och GM drar åt olika håll. Joker är Vladimir Antonovs vars heder och vandel  tycks vara den springande punkten. Eller…

SAAB:s saga all?

Är det de sista dödsryckningarna hos SAAB vi nu bevittnar? Det ser illa ut. Riktigt illa. Produktionsstopp på grund av inställda leveranser. En VD som gick och obetalda fakturor. Är det på väg att hända det som olyckskorparna kraxade om…