Tag Archive for polisregister

Ställ krav på extern utredning …

…  ställ ansvariga till svars! Registret består av oskyldiga individer vars enda brott är att de är just romer. Sverige har ett mörkt förflutet när det gäller registrering av såväl oliktänkande som olika grupper som ansetts misshagliga. 1921 fattade riksdagen beslut om ett Statens institut för rasbiolog. Det gjordes utan omröstning . Bakom motionen stod…

Inte första gången ..

…skånepoliser visar upp sitt osminkade tryne.. Skånepoliser fyller sakta men säkert på sitt CV med handlingar som skrämmer.I en hemlig databas kallad ”Kringresande”  har romer registreras. Databasen  innehåller  uppgifter som enligt lag är förbjudna att registrera bl a etnicitet och personnummer. Registret innehåller både barn, ostraffade och avlidna personer. Över 4029 personer finns registrerade med…