Tag Archive for Pisa

Svenska skolsystemet i fritt fall.

Ryktet om det havererade skolsystemet sprider sig. Sweden urged to rethink parents’ choice over schools after education decline […] Since the 1990s, Sweden has allowed privately run schools to compete with public schools for government funds. Critics on the left blame the voucher system for declining results, saying it has opened the door for schools…

Urvalsskolans renässans bakom en skola i fritt fall.

Den jämlika skolan vars syfte var att frigöra alla barns inneboende förutsättningar på lika villkor har ersatts av en skola som kännetecknas av valfrihet och entreprenörsskap som honnörsord. Det är en vinstdriven skola som gjort eleven till kund och kunskap till en vara. Ett sanslöst skolexperiment utan vetenskaplig grund. Kommunaliseringen och experimentet med det fria…

En skola i fritt fall?

I huvudet på en fd gymnasielärare.I  snart två mandatperioder har alliansen sänkt skatter och  dränerat den svenska välfärden. Under Björklund   har lärarna fått alltfler administrativa uppgifter. Det ska mätas och utvärderas, skrivas individuella åtgärdsplaner i kreti och pleti. Samtidigt har resurserna krymt, klasstorlekarna ökat och lärartätheten minskat.Allt mindre av en lärare tid kan ägnas…