Tag Archive for Lundsberg

Lundsbergs sista dans?

Lundsberg en förlegad institution i sina sista dödsryckningar? Alla vet vid det här laget att skolinspektionen fann för gott att stänga, om än tillfälligt, Lundsberg efter den grova misshandeln av två pojkar. En misshandel av yngre elever som saknar motstycke. Kollektiv bestraffning anser några elever och deras föräldrar och glömmer i samma andetag att detta…

Fostrar riksinternaten psykopatens personlighetsdrag?

Ondskan finns i verkligheten. Internatskolan Lundsberg har enligt en rapport från skolinspektionen så  stora brister  att regeringen hotar med att stänga skolan . Lundsberg är en skola dit samhällets övre skikt skickar sina barn.    På den skolan har skolinspektionen funnit att ren pennalism och trakasserier av yngre elever är något som är vardagsmat. Kränkande tillmälen och våld är…