Etikett: Island

Naturens vrede och vårt ansvar.

Utan flygtrafik stannar samhället. Det fick vi visshet om i mars förra året då Eyjafjallajökull spydde ut vulkanaska över hela Europa. Nu har det hänt igen . Grímsvötn mullrar och vulkanaskan   ligger redan som ett täcke över Island. Om…

Ingen domedag men väl ett vulkanutbrott.

Domedagsprofetian slog som vanligt slint. Istället blev det ett nytt vulkanutbrott på Island. Rökpelaren över Islands senaste vulkanutbrott   nådde under natten två mil upp i skyn och syns  ända från Reykavik. Grímsvötns utbrott sägs vara det kraftigaste sedan 1934 och…