Tag Archive for fas 3

En ekonomisk vinter breder ut sig?

Kylan breder ut sig och en lång kall vinter väntar. För många en allt för kall sådan. Varslen ökar i snabb takt och allt fler tvingas sälla  sig till de arbetslösas kö. En redan hög arbetslöshet, 7,5 % av arbetskraften,    350 000   går utan jobb späs på med nya arbetssökande. I ett läge då…

Arbetslinjen gäller inte alla.

Ännu ett nederlag för regeringen. Förordningen om den förhatliga fasans Fas 3 fick på nöten av riksdagen idag. Och arbetsmarknadsministern förstår ingenting. I vilken värld lever de som så skamligt försatt långtidsarbetslösa i en situation som innebär slavliknande kontrakt och i slutänden vare sig jobb eller utveckling? Att majoriteten av riksdagsledamöterna sagt nej är ingen…

Ur led är tiden.

Reinfeldt har med utgångspunkt i den nyliberala visionen i sin bok ” Det sovande folket monterat ned välfärden”. Kvar finns ett litet litet kärnhus där staten garanterar ett minimum av välfärd sedan är det upp till var och en att fixa det själva. Det har renderat honom en medalj i Tyskland. Daniel Swedin uttolkar det…

I Jönköping har Fas 3 nått himmelska höjder.

I Smålands Jerusalem förlitar man sig på Guds kärlek för att häva arbetslösheten.Där låter man Gud agera arbetsförmedlare. Långtidsarbetslösa som  av arbetsförmedlingen placerats hos Erikshjälpen, som drivs av pingströrelsen och hos Frälsingsarmens kafé involveras i religiösa aktiviteter. Erikshjälpen säger Guds kärlek hjälper dem att komma tillbaka till arbetslivet. Det påminner mig om när jag som ny…