Tag Archive for bostadsinbrott

Strängare straff ökar inte tryggheten.

Alliansens förslag om höjd straffsats för bostadsinbrott luktar skämt valfläsk. Missförstå nu inte. Visst är det lovvärt att sätta strålkastaren på ett brott som bostadsbrott som är ett grovt intrång i den drabbades privata sfär. Problemet är att idag avskrivs de flesta bostadsinbrott utan att någon gärningsman ställts inför rätta.Ytterst få bostadsinbrott klaras upp. <blockquote>I…

Dubbel kränkning vid bostadsinbrott i resurssvaga områden.

Var Du bor i Göteborg  påverkar hur polisen utreder inbrott skriver Göteborgs Posten. Göteborg är en segregerad stad.  Stadsdelarna skiljer sig åt som i andra större städer. I Göteborg ökar boendesegregationen. En orsak är de allt större klyftorna mellan människor med låg och hög ekonomisk standard. En OECD-rapport slog nyligen fast att ingenstans ökar klyftorna…