Rosanna Dinamarca visar vägen.

  Efter att ha tagit stryptag på svensk politik av ren illvilja  har ledande företrädare öppnat dörren på vid gavel och visat sina fula trynen.

Björn Söder visar var han hör hemma helt öppet när han påstår att svenska judar, samer och muslimer inte är svenska. Björn Söder en av riksdagens vice talmän är rasist. Därom råder inget tvivel. Att han är olämplig som vice talman torde vara uppenbart för var och en av oss.

ROSEANNARosanna Dinamarca hade modet att påtala att ” Du är inte min talman” då hon anmodades att i talarstolen först rikta sig till talmannen. All heder åt Rosanna Dinamarca, en av få riksdagspolitiker som har modet att visa att nu  räcker det efter Björn Söders senaste lågvattennmärke:

 Bakgrunden är en intervju med Söder som publicerades i Dagens Nyheter i lördags där han slog fast att judar och samer förvisso kan vara svenska medborgare, men inte är svenska om de inte ”assimileras”. (AB)

En rasist som vice talman är en skam för Sverige. Talmannen leder inte bara riksdagens arbete utan representerar också riksdagen i Sverige och internationellt. Hoppfullt då att allt fler riksdagspartier kräver att SD:s partisekreterare Björn Söder lämnar sin post som riksdagens andre vice talman  En talman som menar att svenska judar, samer eller muslimer – inte är svenskar har gjort sig omöjlig på posten som talman. Därom råder inget tvivel.

Efter omröstningen om  budgeten då Sverigedemokraterna frångick praxis och verkade för att regeringens budget föll tycks alla hämningar ha släppt hos ledande företrädare för det partiet. I en motion till riksdagen föreslår  Kent Ekeroth   att Kriminalvården ska registrera om fångar som är svenska medborgare har en eller båda föräldrarna födda utomlands.

Ökande klyftor, massarbetslöshet och raserade välfärdssystem har sitt pris. Inte nog med att människor far illa i dagens Sverige.Nu har vi fått ett rasistparti som på allvar försöker diktera villkoren i svensk politik. Hur kunde det gå så långt?

Kommer riksdagens rödgröna och allianspartierna att följa Rosanna Dinamarcas exempel? Sätta ned foten och markera att så här kan vi inte ha det i Sveriges riksdag.

Läs även andra om , , , , , , , , , , DN12345

  5 comments for “Rosanna Dinamarca visar vägen.

Comments are closed.