Rafah ett andningshål för Gazas befolkning.

Egypten öppnade igår gränsen mot Gaza. Efter fyra års total blockad fick befolkningen i Gaza ett andningshål.

När Hamas vann valet i Gaza utdömde Israel en kollektiv bestraffning. Med Mubaraks hjälp inringades Gaza och  världens största utomhusfängelse upprättades.

I går öppnades gränsen vid Rafah permanent. De första som passerade gränsen   var två svårt sjuka patienter som transporterades i ambulans till ett egyptiskt sjukhus.  Inte ens vårdbehövande svårt sjuka palestinier har Israel tillåtit passera gränsen.  Israels vicepresident Silvan Shalom var inte sen att fördöma beslutet att åter öppna gränsen mot Gaza. Farligt påstod han helt i strid med vad omvärlden anser. Det som  hotat freden är ju just blockaden som inneburit en grov kränkning av de 1,5 palestinier som spärrats in i Gaza. Det som är farligt är den kränkning som drabbat befolkningen hårt i och med blockaden  och som redan före Israels bombningar av området närmade sig en humanitär katastrof .

Till Midsommar stävar en andra frihetsflotta med Ship to Gaza med förnödenheter. Måtte nu det internationella samfundet ha råg i ryggen att sätta stopp för att Israel upprepar förra årets bordning och dödsskjutningar på internationellt vatten.

Man kan bara hoppas att den arabiska våren även når palestinierna och att de ges möjlighet att bestämma över sin egen framtid i en Palestinsk stat.

 

Media: Al Jazira, AB123, Yle, Svd12, DN12, SR, Dagen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  9 comments for “Rafah ett andningshål för Gazas befolkning.

Comments are closed.