Rafah ett andningshål för Gazas befolkning.

Egypten öppnade igår gränsen mot Gaza. Efter fyra års total blockad fick befolkningen i Gaza ett andningshål.

När Hamas vann valet i Gaza utdömde Israel en kollektiv bestraffning. Med Mubaraks hjälp inringades Gaza och  världens största utomhusfängelse upprättades.

I går öppnades gränsen vid Rafah permanent. De första som passerade gränsen   var två svårt sjuka patienter som transporterades i ambulans till ett egyptiskt sjukhus.  Inte ens vårdbehövande svårt sjuka palestinier har Israel tillåtit passera gränsen.  Israels vicepresident Silvan Shalom var inte sen att fördöma beslutet att åter öppna gränsen mot Gaza. Farligt påstod han helt i strid med vad omvärlden anser. Det som  hotat freden är ju just blockaden som inneburit en grov kränkning av de 1,5 palestinier som spärrats in i Gaza. Det som är farligt är den kränkning som drabbat befolkningen hårt i och med blockaden  och som redan före Israels bombningar av området närmade sig en humanitär katastrof .

Till Midsommar stävar en andra frihetsflotta med Ship to Gaza med förnödenheter. Måtte nu det internationella samfundet ha råg i ryggen att sätta stopp för att Israel upprepar förra årets bordning och dödsskjutningar på internationellt vatten.

Man kan bara hoppas att den arabiska våren även når palestinierna och att de ges möjlighet att bestämma över sin egen framtid i en Palestinsk stat.

 

Media: Al Jazira, AB123, Yle, Svd12, DN12, SR, Dagen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Please follow and like us:

  9 comments for “Rafah ett andningshål för Gazas befolkning.

 1. Jerry
  30 maj, 2011 at 15:00

  Ja det är verkligen skönt att araberna har möjligheten att transportera svårt sjuka till ett egyptiskt sjukhus.
  Vi får hoppas att så småningom blockaden avslutas och Gaza araberna kan röra sig över gränsen.

  Du skriver “Man kan bara hoppas att den arabiska våren även når ‘palestinierna’ och att de ges möjlighet att bestämma över sin egen framtid..”

  På 20-talet kallades alla som levde i den så kallade mandatet Palestina för palestinier – med andra ord beduiner, turkar, kristna araber, judar, men muslimska araber ville inte bli kallade ‘palestinier’!
  Det var en förolämpning för dessa araber, eftersom då jämställdes de med kristna araber och arabiska judar…

  På 70-talet plötsligt födes ‘palestinier’ med hjälp av en arab som föddes i Kairo!

  Han bar alltid på en keffiyeh som på 70-talet började heta “palestinasjal”….
  Idag tror många att alla araber som klä sig med en keffiyeh, gör det för att visa solidaritet….

  • 30 maj, 2011 at 17:39

   Palesti´nier är en vardaglig benämning på den arabiska befolkning som levt i Palestinaområdet under mer än ett årtusende. Att identifiera sig som palestinier är en nationell identitet och en rättighet som inte utplånas genom att osynliggöra och trampa på en nationalitetsbeteckning som i högsta grad är levande. Syftet med osynliggörandet är att desavouera palestiniernas rättmätiga strävan efter en egen stat och ett människovärdigt liv.

   • Jerry
    30 maj, 2011 at 18:53

    För att undvika mitt mot ditt ord har jag hämtat ur wikipedia följande beskrivning på araber;
    “Ordet araber i egentlig etnografisk mening omfattar ENDAST invånarna på Arabiska halvön. Dessa egentliga araber härstammar enligt judiska och från judarna lånade islamiska legender dels från Joktan (arabiska Qahtan),..”, Tyvärr är din beskrivning inte så korrekt som du försöker att framställa det. “den arabiska befolkning som levt i Palestinaområdet under mer än ett årtusende.”

    Vidare kan du läsa i wikipedia; “en gammal arabisk tradition, enligt vilken araberna delar sig i arab, ‘rena araber’, och mustariba, ‘arabiserade’ folk.”.. ..”Arabien (nuvarande Saudiarabien) och nordvästra området (nuvarande Jordanien). De latinska namnen på dessa områden var Arabia felix (Det lyckliga Arabien), Arabia deserta (öknarnas Arabien) och Arabia petraea (Arabien styrd från Petra).”

    Namnet Palestina härrör ursprungligen från Filistéen en smal kustremsa där Gaza ligger nu.

    Nu när vi har fakta;
    Frågar jag dig hur kommer det sig att du framställer “arabiska befolkning som levt i Palestinaområdet” till helt annan geografisk placering än den som är det riktiga för Filistéenier?

    • 30 maj, 2011 at 20:59

     Etnicitet är något levande och föränderligt.Etnicitet handlar om en upplevd gemensam historia och kultur och i vissa fall om myter om de som inte tillhör gruppen. Den palestinska identiteten är lika levande som den judiska. Att vara palestinier, filisté, är något med en minst lika stark historisk bakgrund som att vara jude.
     Det brittiska mandatet Palestina, som området hette innan den israeliska kolonin skapades, är ett urgammalt namn härstammande från Filistina. Filistéerna var det folk som i forntiden bodde i det land som idag utgör Israel.
     Att vägra kalla en palestinier för palestinier innebär att man förvägrar palestinierna deras egen etnicitet och samhörighet med de som bott i området och ett kulturellt mord.
     Att hävda att Palestina var ett land utan folk år inget annat än ren historierevisionism. Vid slutet av första världskriget levde endast 56 000 sionistiska bosättare i Palestina – jämfört med cirka en miljon palestinier. 1947 drog Förenta Nationerna (FN) upp en plan för delningen av Palestina som gav den judiska befolkningen, som då utgjorde en tredjedel av områdets befolkning och ägde 6 procent av marken , 55 procent av landet. Resterande var tänkt som en palestinsk stat . …
     Läsvärd bok, av mer modernt datum, är i sammanhanget “Bibeln och Arkeologerna”, Furuhage.

     Till slut:
     “Tyvärr är din beskrivning inte så korrekt som du försöker att framställa det. ”den arabiska befolkning som levt i Palestinaområdet under mer än ett årtusende.”” Min källa till den beskrivningen är Nationalencyklopedin, en källa med högre trovärdighet än Wikipedia.

     • Jerry
      31 maj, 2011 at 17:00

      “Att vägra kalla en palestinier för palestinier innebär att man förvägrar palestinierna deras egen etnicitet…”

      Jag vägrar INTE att kalla en arab för palestinier, det de själva som på 20-talet vägrade bli kallade ‘palestinier’ eftersom de uppfattade benämningen som en stor förolämpning!
      Heders frågan är väldig stark i MÖ, därför det är så svårt att försona båda sidor som har en överskot av heder.

      Nationalencyklopedin är författad utan att ha möjligheten att ändra det till up to date status.
      Wikipedia är upp to date eftersom det går att “fräscha” information med hjälp av fakta.

      Men allt som allt båda är lika pålitliga som Koranen eller Bibeln, man kan ju tolka de som man vill, och det gör de ju….

      Sanningen är relativ!

     • Jerry
      31 maj, 2011 at 19:56

      Både Palestinier (araberna) och Israelerna (judarna) har behov och RÄTT till att ha en egen stat.

      Efter mordet på Yitzhak Rabin november 1995 – utfört av en högerextrem israelisk jude, Yigal Amir, har jag personligen blivit pessimistisk om en fred i MÖ.

      Yigal Amir har i praktiken dödat chansen för fred!

      Jag hoppas på att det inte skall krävas ytterligare ett jätte blodigt krig för att parterna börja inse själva att riktig fred (inte vapenstillestånd) MÅSTE råda.

      Samtidigt är jag riktigt orolig för att det blir ett nytt krig som Hizbollah startar för att förhindra vidare grävande av FN i deras inblandning i mordet på Rafiq Hariri (14 februari 2005).

      Hizbollah strävar att bilda en islamisk Libanon (Iransk modell), hindret var och är Hariri.

      Lite mer fakta från en som har både ARABER och ISRAELER som INFORMATIOSKÄLLA.
      Folken i MÖ består ju av stammar/klaner.
      Det som alla kallar för JUDAR idag är hänvisning till EN av de TOLV stammarna som Israels söner bestod av.
      Det endast stammen Yehudah (Juda) var en av Jakobs – sedan Israel (Isra = trotsa El = Gud) eftersom han brottades med guds ängel fick Jakob namnet Israel (den som trotsade Gud) – tolv söner och ättefader till Juda stam.
      Endast Yehudah stammen kan man med säkerhet följa historiskt, medan de elva återstående stammarna är dolda i det förflutna.

      Forntida Italien(Romarna) har sin historia sammanflätad med folken i MÖ – det ser man klart och tydligt i FORUM ROMANUM i Rom (http://sv.wikipedia.org/wiki/Titusb%C3%A5gen).

      ENDAST i Italien kan du höra det enda RIKTIGA namnet på det som alla kallar för JUDAR idag, nämligen Ebrei = Jude, gli ebrei = Judar.

      Filistéenier var en stam som härstammade från Filistéen.
      Redan i bibeln nämndes palestinierna som Filistéenier.

      Känner du till Goljat från Gat, som var en krigare av filistéernas folk, vars kamp med David beskrivs i Gamla Testamentet i Bibeln?

      Wikipedias definition om Hebréer:
      Som hebréer (hebreiska עִבְרִי ʿivri) betecknar Gamla Testamentet tidiga israeliter. Senare blir ordet synonymt med judar. Namnet Juda på hebréerna kom av den hebreiska stammen Juda som var den grupp som blev kvar som var i Israel. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A9er)

      Nationalencyklopedin definition om Hebréer:
      hebréer, benämning på ett folk i Gamla Testamentet. Hebréer är i huvudsak synonymt med israeliter men använt även i en något vidare mening om judar. (http://www.ne.se/hebreer)

      Nationalencyklopedin definition om Titusbågen:
      http://www.ne.se/sok/Titusb%C3%A5gen?type=NE

      Wikipedias definition om Titusbågen:
      http://sv.wikipedia.org/wiki/Titusb%C3%A5gen

      • Morgan
       31 maj, 2011 at 20:39

       Det är en intressant mytbildning som används för att bekräfta att judarna är Guds utvalda folk och Israel det förlovade landet. Det är dock högst tveksamt om Bibeln/Toran liksom geväret kan ge lagfart.

       • Jerry
        31 maj, 2011 at 21:51

        Ursäkta mig, men jag tycker inte om att man påstår att jag utnyttjar existerande mytbildningar som skall bekräfta att judarna är Guds utvalda folk!
        Då skulle jag också tro på “Mein Kampf” (statens roll kontra rasens och nationens) det “ariska” folkets överlägsenhet…

        Sådana böcker underkänner jag, oavsett om det är Bibeln/Toran eller Koranen!

        Dagens media är lika missvisande(färgat) som dessa böcker.
        Det är inte konstigt eftersom de tar fram det folk vi höra/se, inte mer.
        Som t.ex. “Tiotusentals kristna tågade för Jesus” Juden (Yehoshua från Nasaret)… http://www.dn.se/nyheter/sverige/tiotusentals-kristna-tagade-for-jesus……

        Diskussionerna i ämnet lär aldrig ta slut eftersom det är en fråga av civilisationskrok, alla hävdar att deras är den korrekta.

        Vi kan bara återspegla de mot varandra för att FÖRSÖKA och förstå.

      • 31 maj, 2011 at 20:46

       Jag hänvisade i en tidigare kommentar till Furuhagens bok “Bibeln och arkeologerna” som ger en annan bild av det historiska skeendet än vad Bibeln gör.
       “Det mest intressanta kapitlet i Furuhagens genomgång handlar om filistéerna – detta på grund av Bibeln så baktalade folk. Det är förmodligen fråga om flyktingar från norr, betydligt mer civiliserade än de israeliska fårfarmarna och framför allt militärt överlägsna. Bibelns propagandamaskin härrör helt enkelt från hatisk avundsjuka och filistéerna får symbolisera ”den andre”.

       Och i samband med detta gör Hans Furuhagen en högst relevant iakttagelse. Hur kommer det sig att vi fortfarande tänker på filistéerna som ett vidrigt folk? ”Kanske saknade de en kraftkälla som både greker och israeliter hade tillgång till, nämligen nationella poeter och historiker? Vi känner ju inte till någon filisteisk Homeros eller Herodotos, och inte heller någon filisteisk motsvarighet till det prästerskap i Jerusalem som skrev de patriotiska myterna i den hebreiska Bibeln.”

       Så är det nog. Det israeliska prästerskapet levde gott på den legitimitet i historien som de själva ljög och skarvade ihop. Men de kunde berätta en bra story. Så bra att många moderna människor fortfarande tror att den är alldeles sann.”
       citat Jonas Thente bokrecension i Dagens Nyheter
       läs mer http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/hans-furuhagen-bibeln-och-arkeologerna

Comments are closed.