(S) snuvad på första platsen.

Moderaterna största parti i SCB:s stora partisympatiundersökning medan övriga allianspartier backar.  Socialdemokraterna  minskar till 29 procent. Med tanke på alla krisrapporter runt S är 29 procent ett bra resultat. En majoritet av  väljarna  verkar tro att (S) åter och på intet sätt utslaget  som många medier vill göra gällande. Det reningsbad (S) nu genomgår avgör om det partiet återigen kan ta täten i svensk politik.

Vänsterpartiet  backar med -0,9 till 4,7 procent och skulle som(S) behöva ett eget reningsbad.  Tillbakagången  i opinionen är för ett litet parti som (V) stort och frågan är när medlemmarna fått nog och ställer partiledningen mot väggen.

Miljöpartiet är det parti som har mest att tjäna på tillbakagången hos (S) och (V).

SCB gör till skillnad fån andra opinionsinstitut endast två undersökningar varje år och har ett betydligt större urval .

Media: svt dn svd ex gp dagen ab
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant

  1 comment for “(S) snuvad på första platsen.

Comments are closed.