Åtnjuter Thomas Bodström en (s)ärställning?

Är politiker ett frälse för sig med andra rättigheter än andra? Thoma(s) Bodström tycks anse det.

Hur kan man ställa upp i ett val på valbar plats och sedan smita ifrån sin uppdrag under motiveringen om föräldraledighet. Borde inte det var klart från början i så fall? Bodströms agerande skadar inte bara politikers rykte i allmänhet utan det egna partiet i synnerhet. Sticka ut bakvägen utan att ansökan beviljats och uppbära lön för arbete som inte utförs är oskick. Nu har Bodström redan tidigare varit så överlastad av olika uppdrag att man  kan undra och även ifrågasätta om han hunnit med att också klara av sitt riksdagsuppdrag.

Borde inte Thomas Bodström efter avslaget på ledighetsansökan och allt rabalder runt hans agerande lämna ifrån sig uppdraget som riksdagsledamot? Eller är det att betrakta som ett svek mot de som valt in honom i riksdagen?

Bloggat: Martin Moberg, Kjellberg, Laakso

Media: AB1, AB2, AB3, SvT1, SvT2, Expr 1, Expr2, Exp3, Expr4, DN , SvD 1, SvD2, SR,
Andra om , , , , , Intressant?

  2 comments for “Åtnjuter Thomas Bodström en (s)ärställning?

  1. Pingback: Sanningen om samhället – 2010-10-15 FM

Comments are closed.