Tag Archive for transparens

Medborgarnas insyn stryps medan Säpos ökar.

allt i samklang med önskemål från Bryssel. Offentlighetsprincipen en garant för öppenhet och insyn är en viktig hörnsten i demokratin. Den principen vill nu regeringen ta stryptag på. Det gäller handlingar som på något sätt är kopplade till EU. Då alltfler av besluten tas i Bryssel  antingen som direktiv eller riktlinjer är det en ofantlig…

Moderaterna och storföretagen hand i hand?

Lobbying är i de flesta andra länder omgärdat av strikta regler dock inte i Sverige. Detsamma gäller gåvor och donationer  till partier. I Sverige är transparensen noll och av inget värde då exempelvis redovisning av partibidrag bygger på frivillighetstänger och moderaterna stänger porten för insyn. Det är knappast något att förundras över att moderaterna inte…