Tag Archive for Tintin

Stereotypier som förleder?

 Tintin i blåsväder igen. Förra gången det begav sig var det albumet ”Tintin i Kongo”  som granskades av domstol i Belgien. Ett album som ansågs strida mot strida mot en lag som förbjuder rasistiska budskap i konstnärliga produkter. Hergé upphovsmannen till Tintin använde sig gärna och ofta av  stereotypa bilder  så också när han avbildade…