Tag Archive for Tharirtorget

SCAF försöker krossa demokratirörelsen i Egypten.

Protesterna mot att militären kidnappat den egyptisk revolutionen har mötts av brutalt våld från militär och polis.  Upp emot ett 30-tal har dödats sedan oroligheterna i Kairo och på andra ställen i landet inleddes i slutet av förra veckan. Samtidigt har den tårgas som använts diskuterats den senaste veckan. Flera vittnar om att tårgasen är…