Tag Archive for stadsvandring

Stadsvandring i Göteborg, del 1 Haga.

Idag har jag vandrat på bilfria kullerstensgator och insupit atmosfären   i Haga, Göteborgs äldsta förstad. Trots att stadsdelen renoverades på 1980-talet och gjorde Haga till ett populärt bostadsområde finns 1800-talsatmosfären kvar. Träbebyggelse de gamla timmerhusen som först uppfördes här blandas med stensatta landshövdingehus. Här finns mängder av små affärer,kaféer och restauranger som  lockar många…

Stadsvandring, Rådhusparken.

Rådhuset Oräkneliga gånger har jag passerat Rådhuset till och från jobbet utan att närmare reflektera närmare över byggnaden. Här inne huserar kommunalråden i Jönköpings kommun. En plats där politiska skiljelinjer en tid gav plats åt personliga vendettor. Huset uppfördes 1867 och gav plats åt Jönköpings nya elementarläroverk.  En typisk skolbyggnad för den tiden med långa…

Stadsvandring, byggnader runt Munksjön.

En stadsvandring  medelst cykel  Syftet var att testa min nya kamera samtidigt med en stunds lättsam motion. En bild som kännetecknar Jönköping är Munksjö pappersfabrik. Munksjö AB, Jönköping, massa- och pappersindustri grundad 1862 som Munksjö pappersbruk av Johan Edvard Lundström och Lars Johan Hierta   Just den Johan Hierta som grundade Aftonbladet och Edvard Lundström startade…