Tag Archive for resursstarka

Dubbel kränkning vid bostadsinbrott i resurssvaga områden.

Var Du bor i Göteborg  påverkar hur polisen utreder inbrott skriver Göteborgs Posten. Göteborg är en segregerad stad.  Stadsdelarna skiljer sig åt som i andra större städer. I Göteborg ökar boendesegregationen. En orsak är de allt större klyftorna mellan människor med låg och hög ekonomisk standard. En OECD-rapport slog nyligen fast att ingenstans ökar klyftorna…