Tag Archive for religiositet

Vad händer med kyrkobyggnader när medlemmarna blir färre?

Svenska kyrkan är inte fattig.  Kyrkans egendomar värderas till 36 miljarder. Däremot ökar avhoppen och allt färre vill vara medlem i svenska  kyrkan. Fortfarande är en majoritet av svenskarna medlemmar i svenska kyrkan men antalet minskar  Många sägs  lämna av ekonomiska skäl. När jag fick en kvarskatt på 11000 kronor i år och såg hur…