Tag Archive for register

Ställ krav på extern utredning …

…  ställ ansvariga till svars! Registret består av oskyldiga individer vars enda brott är att de är just romer. Sverige har ett mörkt förflutet när det gäller registrering av såväl oliktänkande som olika grupper som ansetts misshagliga. 1921 fattade riksdagen beslut om ett Statens institut för rasbiolog. Det gjordes utan omröstning . Bakom motionen stod…