Tag Archive for rättssäkerhet

En lärarlegitimation som fallerar?

Myndighetsutövning läggs ut på entreprenad. Kvalitetssäkringen av läraryrket läggs i händerna på oerfarna handläggare på ett bemanningsföretag. Nu ifrågasätts rättssäkerheten i den hanteringen av lärare . Nu kommer  även hanteringen att KU–anmälas av miljöpartiet. Mette Fjelkner , ordförande i LR kräver rättning i ledet: Skolverket måste garantera att besluten om lärarlegitimation följer de strikta regler…

Den tysta diplomatins kollaps?

Dagens stora nyhet är att de två journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson fått sin dom.  Rätten fann dem skyldiga på samtliga åtalspunkter även terrorismanklagelsen. En tung dag för Martin Schibbye och Johan Persson  och deras familjer. En politisk process och ännu en dom som visar att rättssäkerhet inte är något att ta för givet…