Etikett: rättssäkerhet

En lärarlegitimation som fallerar?

Myndighetsutövning läggs ut på entreprenad. Kvalitetssäkringen av läraryrket läggs i händerna på oerfarna handläggare på ett bemanningsföretag. Nu ifrågasätts rättssäkerheten i den hanteringen av lärare . Nu kommer  även hanteringen att KU–anmälas av miljöpartiet. Mette Fjelkner , ordförande i LR…

Den tysta diplomatins kollaps?

Dagens stora nyhet är att de två journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson fått sin dom.  Rätten fann dem skyldiga på samtliga åtalspunkter även terrorismanklagelsen. En tung dag för Martin Schibbye och Johan Persson  och deras familjer. En politisk process…