Tag Archive for privatekonomi

Ung, arbetslös och fattig.

Allt fler fattiga  i Sverige. 2009 ökade antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd med 17 procent. Andelen fattiga unga har nästan fördubblats, att de beror på arbetslöshet är inget som förvånar. Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt och antalet fall hos Kronofogden har blivit 21 procent fler 2009, jämfört med året innan. – Särskilt allvarligt när det gäller…

Jobblinjen blev bidragslinje.

Socialbidragskostnaderna har ökat med  20%  jämfört med 2008. Det gäller merparten av Sveriges kommuner. Finanskrisen och lågkonjunkturen är en bidragande orsak samtidigt som den så kallade jobblinjen puffat ut arbetslösa och sjuka i utanförskap. Försämringen av arbetslöshetskassan och sjukförsäkringen har tvingat folk till socialbyrån. Nya grupper har sökt socialbidrag för att klara livhanken. Kommunernas ekonomi…

Elen kostar skjortan.

Nu blir elräkningen dyr. Tre kärnkraftverk står stilla mitt i smällkalla vintern.  Idag   är elen rekorddyr.  Dygnsmedelpriset ligger på 4 kronor och 98 öre/kWh enligt Jnytt .   Så högt har elpriset aldrig varit.Lika bra att räkna med och planera för ännu en skyhög elräkning.  . Vilken fasa att få elen avstängd när det är…