Tag Archive for Omar mustafa

(S) ett parti på väg…

Har socialdemokratins långa regeringsinnehav skapat en ofelbarhetsdogm som riskerar att få partiet på fall? Det socialdemokatiska partiet är det parti som som under decennier var regeringsbärande och också statsbärande. Inget annat parti har påverkat samhällsutvecklingen i den utsträckning som det socialdemokratiska. Det var socialdemokraterna som byggde välfärden och skapade färutsättningar  för ett bättre liv för…