Tag Archive for Obamacare

Var och en sin egen lyckas smed

Republikanerna gör ett sista försök att stoppa att den allmänna sjukvårdsreformen ser dagens ljus. De kör hellre ner den amerikanska ekonomin i botten än släpper igenom en budget som ska finansiera reformen som så många väntat på. Att inte godkänna budgeten på grund av att den finansierar en reform som både är beslutad av kongressen…