Tag Archive for myndighetsmissbruk

Allt annat än lugnt på socialdemokraternas bord inför kongressen!

Dagligen finns rubriker i media om människor som sopas ut från sjukförsäkring trots att de enligt läkare är sjuka och därmed oförmögna att arbeta. Är försäkringskassan  av annan mening är det den myndighetens beslut som går före sjukskrivande läkare. Medierubrikerna om utförsäkrade var vardagsmat under Alliansens regeringsinnehav. Många med mig hade nog hoppats på att med…

Samma andas ”barn” ?

Hur har landstinget i Sörmland  tänkt här?  De verkar totalt desinformerade om de tror att ben som amputeras växer ut igen. Totalt renons på empati , sans och vett tycks de sakna. när de ger avslag på en ansökan om en Permobil f rån  en man med båda benen amputerade  med motiveringen . – Osäkert…