Tag Archive for Manning

När ska dom där uppe synas?

Övervakning och kontroll men inte av dom där uppe. Obama skickar drönare att döda presumtiva fiender. Rättegång och domslut är inte att vänta på. Pang på. Internationell rätt är inget för USA ej heller Israel. De som visar på sanningen tas fast och spärras in. I dag har jag bevittnat begravningen av en ung man…