Etikett: komromisser

När kompromissen blir ett val av sida.

Demokratins styrka är att kunna kompromissa mellan olika intressen men däri ligger också en fara. Socialdemokratin är i sig en koalition bestående av olika intresseinriktningar . När olika intressen kommit i konflikt har de beskrivits som falangstrider och t om…