Etikett: fornminne

Fornhistorisk mark i Vrångstad, del 2

Gravar som synliga spår från människor som levde under järnåldern. Nedre gravfältet i Vrångstad består av 25 gravhögar , 2 stensättningar och 2 resta stenar från äldre järnåldern ca 500fKr-1050 eKr. Längs stigen genom skogen upp till den övre delen…