Etikett: existentialism

Kanske kan höst bli min årstid?

Höst den årstid då allt levande i naturen vissnar ner ger upphov till många tankar och har inspirerat många poeter. Dikter om höst är ofta så sorgsna och  vemodiga som Bo Carpelans avslutande strofer om Hösten. Allt dött, allt slocknande,…