Tag Archive for arbetsmiljö

Obehöriga lärare, vinstmaximering och sämre skolresultat.

Lyssnar med ett halvt öra på Rapport och hör att en västsvensk kommun varslar lärare som saknar legitimation. Det handlar om Lidköpings kommun som   beslutat att varsla 16 lärare som  inte har någon lärarlegitimation. Det är inte långt kvar tills Skollagens krav om att bara legitimerade lärare får sätta betyg och vara ansvariga för…

Dramat har synliggjort gruvarbetarnas arbete.

En hel värld följer räddningen av de 33 gruvarbetare som stängts inne i underjorden. Alla förundras vi över deras mod och kraft att klara påfrestningarna inneslutna och fångade av den raserade gruvan.  Den chilenske författaren Ariel Dorfman skriver: Så här har chilens­ka arbetare alltid kämpat vidare när de ställts inför kolossala utmaningar. Det är arvet…