Det fria informationsflödet har skapat byxångest.

Informationsflödet har skakat makthavare och skapat byxångest.

Julian Assange en efterspanad person i dessa dagar erbjuds nu fristad i Ecuador.
– Vi är redo att erbjuda honom att bosätta sig, utan problem eller villkor, säger landets ställföreträdande utrikesminister Kintto Lucas enligt AFP.
De senaste dagarnas avslöjande som läckt ut från Wikileaks har skakat om den amerikanska diplomatkåren. H Clinton har lovat att stoppa fler läckor från Wikileaks och har satt igång en rättslig prövning. Just nu såg jag på Twitter att Wikileaks sajt ligger nere på grund av en DOS-attack en överbelastningsattack omfattande 10 gigabyte i sekunden.
wikileaks WikiLeaks
DDOS attack now exceeding 10 Gigabits a second.
cableleaks Wikileaks Cablegate

Even if wikileaks site goes down you can still read all cables released so far on statelogs.owni.fr Truth cannot be withheld

Tidigare meddelade Assange att nya läcka, den här gången om en amerikansk storbank är på gång.

JulianAssange_ Julian Assange
Breaking News: WikiLeaks: Julian Assange plans to turn his attention to US banks: Julian Assange, the founder of… http://bit.ly/hzcuzC

Vad är syftet?

Många undrar vad syftet med Wikileaks avslöjande  är och vem som tjänar på läckaget. Det tåls att fundera över. Vad Wikileaks gör är att visa verkligheten så som den är utan förskönande kosmetika. Dokument  som avslöjats är hemligstämplade och har med andra ord undanhållits allmänheten. De  osminkade verklighetsbilderna har gett oss en helt annan bild av vad som pågått bakom kulisserna både i Afghanistan, Irak och inom den amerikanska diplomatkåren.
Nu får även Reinfledts och Perssons fd regering se upp då  det enligt  Expressen finns  uppgifter på gång som visar på   svenska regeringars samarbete och delaktighet i USA:s brutala och kritiserade metoder för att jaga terrorister.

Skakade makthavare.

Wikileaks menar att genom att avslöja övergrepp och ge pressen information om tidigare hemliga dokument får vi ett helt annat underlag när vi fattar beslut . Målet för Wikileaks och den grupp journalister och aktivister som ligger bakom allt arbete är att bidra till en rättvisare värld eller som de själva uttrycker det ”Global rättvisa är målet”.
Vad man än kan tycka om Wikileaks verksamhet så är ett säkert och det är  att makthavare inte längre sitter i orubbat bo. Historiskt sett har makthavare alltid velat ha kontroll över informationsflödet och varit rädda för att visa vad som försiggår i maktens korridorer och har istället serverat en  tillrättalagd bild  i hopp om att ingen ska lägga sig i.
I en demokrati är det en självklarhet att makthavare ska kunna granskas och inte tillåtas att arbeta och smida järnet i lönndom. Öppenhet och transparens är  en förutsättning för  människors delaktighet.  6 comments for “Det fria informationsflödet har skapat byxångest.

Comments are closed.