miljöpolitik

Folkomröstningsinstitutet som propplösare?

Förbifart Stockholm har blivit en riksangelägenhet  att döma av det intresse både media och bloggare ägnat frågan. Eller är det snarare så att vissa vill göra politisk poäng av att de rödgröna inte kunnat enas utan hänskjutit frågan till en folkomröstning för de som berörs? Vad förväntar man sig av en koalition? Att de ska…