Tag Archive for Trafikverket

Vem vågar ta tåget?

Vem vågar ta tåget i dessa tider? Inte jag. Gör Du? Förr gick tågen i tid. Idag får man vara glad om de går alls.Tågstopp och instängda resenärer i varma vagnar i timmar har blivit vardagsmat. Nog borde de som har makten att göra något åt situationen förstå att det finns endast en väg framåt.…

Har den nyliberala agendan tagit kål på Sverige?

Finns det något som blivit bättre sedan avreglering och privatisering blivit ledstjärna för omvandlingen av Sverige? Inte är det järnvägen i alla fall? Tågstopp och förseningar har blivit legio. Ingenstans har avregleringen av järnvägsmarknaden gått så långt som i Sverige. Miljön vi lämnar över till nästa generation tar stryk allt eftersom fler för säkerhets skull…