Tag Archive for SDU

Arbetslinjen i SDU:s tappning.

SDU vill ha ut listor från Migrationsverket och Skatteverket på invånare med permanent uppehållstillstånd, och samköra med listor över nolltaxerare i syfte att kunna erbjuda invandrare ”som inte kunnat anpassa sig” hjälp att flytta tillbaka till det land de flytt ifrån. Ungdomsförbundet har sökt 100 000 kr hos Migrationsverket och personer som fått permanent uppehållstillstånd…