Tag Archive for röstningsbeteende

Boendesegregation och klassröstning i Göteborg?

Göteborg en segregerad stad.  Stadsdelarna skiljer sig åt som i andra större städer. Vi söker oss till och bosätter oss nära de som liknar oss. Inkomst och utbildningsnivå men även kulturell bakgrund spelar roll. Fortfarande påverkar vår bakgrund valet av parti. Klassröstningen hänger kvar även om åsiktsröstningen vinner insteg och rörligheten ökar. [column width=”48%” padding=”2%”]…