Tag Archive for läxhjälp

Läx-Rut ökar gapet.

RUT-avdraget för läxhjälp spär på de olikheter som finns och ökar klyftor. Med läx-Rut  lägger samhället  resurser på de barn vars föräldrar har råd att betala. Det rimmar illa med att alla barn ska ges möjligheter att uppfylla sin potential. Föräldrarnas   ekonomiska status ska inte vara det som avgör. Ge i stället skolan mer…