Tag Archive for höjdskräck

Ingen höjdskräck här inte

Den här grabben saknar rädsla för höjder. Det är ett som är säkert. Dinglar fritt i ett rep från taket fem våningar upp. Lappar och lagar det som är otätt. Får hoppas att vattenintrånget inte når ner till oss. Med alla de fel av allvarligare slag som åtgärdats sedan vi flyttat in klarar jag inte…