Tag Archive for gryning

I väntan på solens uppgång, bild.

En natt utan sömn gav mig chansen att följa skådespelet på himlen i den första gryningens timma. Nu löser solen sitt blonda hår. Nu löser solen sitt blonda hår. I den första gryningens timma. […] Hon löser sitt hår och breder det ut i morgonens saliga timma och drömmer bland världar, som gått förut och…