Hur svårt kan det vara?

Presstöd till klart uttalad rasistisk tidning med motiveringen att nämnden endast ska granska formella kriterier och inte innehållet visar på den så kallade objektivitetens dilemma. Hur i herrans namn kan man hänvisa till demokratins spelregler när man öser ned skattepengar i fascisternas fickor? Det är inga småsmulor det handlar om. Grundplåten är 2 239 000 per år .

Men stopp och belägg ropar nu vän av ordning och höjer ett varningens finger:

-Hur skulle det se ut om staten ska avgöra vad som ska stå i tidningen?

Svaret är att det kan staten mycket väl göra genom att i anständighetens namn införa samma spelregler som gäller för sändningstillstånd för  public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio. I sändningstillståndet fastslår man att det inte är  tillåtet med program eller inslag som är uppenbart kränkande för något av könen eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion eller sexuell läggning . Svårare än så är det inte. Eller…?


Svensson tycker annorlunda liksom Åsa Lindeborg i Aftonbladet.

DN1, 2, 3, 4, 5, 6 , Fokus,, SVD1, 2, 3, 4

Läs även andra bloggares åsikter om   , , , , , , , , , I

  17 comments for “Hur svårt kan det vara?

 1. 23 april, 2010 at 16:41

  Grundplåten är inte så stor. Men det är vad man får när man har över 2000 i upplaga. Vid 1500 får man mindre och det kan väl sägas vara grundplåten.

  • 24 april, 2010 at 12:08

   Okey, tack!

 2. Kristian
  23 april, 2010 at 17:43

  Vi har redan en lagstiftning gällande hets mot folkgrupp. Håller tidningen sig inom denna är det svårt att fälla tidningen på denna grund. Att förbjuda ”religionskränkningar” gör det väldigt svårt att kritisera scientologi och bokstavstrogna tolkningar av islam eller andra traditionella religioner.

 3. Cheng
  23 april, 2010 at 17:47

  Newsflash: Nationell Idag är inte ett public service-organ. Om du skulle införa munkavleregler i stil med sändningsvillkoren för public service och omfatta all tryckt media under dessa villkor, skulle det offentliga organet vars uppgift det är att se till så att reglerna följs (vilket gör att de de facto också tolkar reglerna godtyckligt) bli ett maktorgan med allt för stort inflytande och allt för stor risk för missbruk att det inte kan tillåtas existera i ett demokratiskt land.

  Dessutom skulle det krävas en ändring av grundlagen för att ditt förslag om påtvingad censur skulle kunna träda i kraft. Alternativet är att man ändrar reglerna för presstödet, men det skulle bara skramla fram en massa obekväma frågor om syfte och ändamål som S-märkt landsortspress samt vänsterblaskorna i ohelig allians med SvD och SkD helst vill undvika.

  • 24 april, 2010 at 13:04

   Mitt känslomässiga jag vill med all karft och alla medel bekämpa de åsikter jag hatar så starkt, de främlingsfientliga som gör skillnad på folk och som ställt till med så mycket elände. Mitt förnuftsmässiga jag talar med annan tunga och säger med emfas att det regelverk som avgör vem som har rätt till presstöd eller inte skall vara sakligt och opartiskt.
   Min slutsats blir att främlingsfientlighet och rasism ska bekämpas men inte på bekostnad av demokratins spelregler.
   Så svaret på min fråga blir att så svårt kan det vara.

  • 24 april, 2010 at 14:20

   Nej tack! Det vore ju inte fel att se över regelverket för presstöd för att mota Pelle i grind och få bukt med ev missbruk.

 4. Martin
  23 april, 2010 at 19:27

  Borde även lägga till lite text som förbjuder kommunistisk propaganda.

  • 24 april, 2010 at 12:12

   Var ska gränsen dras nästa gång? Ett sluttande plan!?
   Vad är då kommunistisk propaganda?

 5. Pingback: Ge Anders ditt stöd, köp Sune och Bert « Allahu Akbar
 6. kalle rätt
  24 april, 2010 at 08:44

  Makt (politikerna) och Rätt (domstolarna), inte makt ( imamen) är rätt (imamen).

  • 24 april, 2010 at 12:54

   Om vi ska ha ett presstöd måste det vila på saklig grund och lika för alla. Vad skulle resultatet annars bli? Godtycke och subjektiva tolkningar beroende av vart vinden blåser och vem som sitter vid makten.

 7. Lappri
  24 april, 2010 at 14:10

  …Kanske lika bra att Bonniers tar över all media. De vet vad du ska tycka och tänka.

  • 24 april, 2010 at 19:17

   Det lär väl bli resultatet om presstödet skulle skrotas.
   Presstödets syfte är ju att värna mångfalden och då är det bara att gilla läget.

Comments are closed.