mänskliga rättigheter

Terroristnoja i kubik.

Terroristnojan slår vilt och drabbar den enskilde hårt. Medias krigsrubriker och snedvridna rapportering efter det misstänkta bombhotet i Göteborg,  självmordsbombaren i Stockholm och det misstänkta terrorbrottet i Köpenhamn har förstärkt terroristnojan och islamofobin.. Misstänksamheten mot muslimer har ökat och kan drabba den enskilde hårt. Det fick en man som utförde en böneritual på en busshållplats…

Kapa terrorismens rötter.

Vad är det då som skapar jordmån för extremistisk fundamentalism och driver en ung man  att spränga sig själv? Media beskriver den 28-åring som sprängde sig själv till döds mitt i centrala Stockholm som en som fångats av en förvriden extremistisk syn på  islam   En avart  av islam som  svenska muslimska  föreningar klart  tar…

Nobels fredspris omstritt.

Norska Nobelkommittén kritiseras för att ha politiserat Nobels fredspris och   gjort en del underliga val  genom åren. Att ge Obama fredspriset var ett hån mot Nobels intentioner med priset. De hade lika gärna kunnat ge priset till krigsindustrin . Nästa gång är det kanske dags för F35 det amerikanska stridsflygplan Norge valde att köpa…

När blir det Carl Bildts tur?

Någon Wikileaks läcka från styrelsemöten i Lundin Oil är knappast att räkna med. Förundersökning om Carl Bildts ska kunna ställas till svars för de förbrytelser Lundin Oil begick i Sudan  som  styrelseledamot i samma bolag är inledd. Carl Bildt han tiger som muren. Jonas Sjöstedt har skrivit en interpellation på ämnet. ”Vilka åtgärder är utrikesministern…

Stereotypier i rasismens tjänst.

Tintin i blåsväder. Ställs inför rätta i Belgien. Det  är albumet ”Tintin i Kongo” som är en avbild av sin tids fördomar som är boven i dramat.  Albumet anses strida mot en lag som förbjuder rasistiska budskap i konstnärliga produkter. Hergé upphovsmannen till Tintin använde sig gärna och ofta av  stereotypa bilder  så också när…

Skurkstatens logik.

Israels logik är inte rättsstaten. Ett land som   sätter sig över internationell rätt, demokratiska spelregler och mänskliga rättigheter  är ingen rättsstat. När hjälparbetare styr mot Gaza för att bibringa invånarna medicin,  leksaker, vattenreningsverk och byggmaterial då bordas de på internationellt vatten och tvingas till Israel mot sin vilja, fråntas ägodelar och anklagas sedan för…

När blev uppmaning till sanktioner en brottslig handling?

Bojkotten mot Sydafrika fick en gång i tiden apartheidsystemet på fall.  Bojkott är ett erkänt medel för att utöva påtryckningar mot en nation som begår brott mot internationell lag och folkrätten. Många av oss deltog i bojkotten av franska viner efter Frankrikes provsprängningar   vid Muroroa-atollen med avsett resultat. Provsprängningarna återupptogs aldrig igen. I dagens…